2020

Spark Explainer

אנימציה | דו-מימד | ברנדינג | הסברה

Spark מאפשרת לסטודנטים לרכוש כלים להשכלה בתוכניות נחשבות ויוקרתיות ללא כל תשלום מראש, מה שנקרא Success based education, הניצוץ של עתיד ההשכלה זה Spark